fbpx

Komunikacja jest kluczowym aspektem praktyki farmaceutycznej, a narzędzia i techniki do skutecznego przeprowadzenia komunikacji z pacjentem dostarczane są głównie przez producentów produktów leczniczych.

Wiadomo jak ważna jest rola komunikacji farmaceutów z pacjentem, nie tylko w zakresie wydawania leków, opieki farmaceutycznej i  usług doradczych świadczonych na rzecz pacjentów. Poprzez odpowiednią komunikację umożliwiającą ocenę potrzeb pacjentów oraz informację, edukację można udzielać porad, działając na rzecz racjonalnego i skutecznego stosowania leków. Współpraca przy komunikacji pomiędzy producentami, lekarzami, a farmaceutami ma kluczowe znaczenie dla wyników zdrowotnych pacjentów.

Komunikacja to bardzo złożony obszar, zajmujący się nie tylko przekazywaniem treści, ale także relacjami międzyludzkimi, procesami społecznymi, zależnościami kulturowymi i środowiskowymi.

Barierami i czynnikami ułatwiającymi komunikację są liczne czynniki psychologiczne, społeczno-ekonomiczne, poznawcze i środowiskowe. Dlatego uważność na aspekty komunikacyjne jest tak istotna aby umożliwić rozwój umiejętności, narzędzi i procesów, aby spotkania z pacjentami były jak najbardziej optymalne.

W odniesieniu do komunikacji między farmaceutami a pacjentami dostrzegam potrzebę koncentracji doradztwa na perspektywę pacjenta. Kiedy pacjenci są zaangażowani i rozumieją swój plan terapii, lepiej radzą sobie ze swoimi schorzeniami. Lekarz osiąga efekt terapeutyczny, a producent dostarczając narzędzia komunikacyjne wspiera zarówno pracę lekarza i farmaceuty, jak również dba o jakość terapii pacjenta.

Tylko wtedy, gdy farmaceuci mają całościowe zrozumienie indywidualnego pacjenta, w tym jego doświadczenia choroby i stosowanych leków, umiejętność oceny adekwatności, bezpieczeństwa, skuteczności, i przestrzeganie zaleceń, mają szansę na opracowanie realistycznych i zrozumiałych komunikatów dla pacjenta.

W komunikacji kierowanej docelowo do pacjenta, istotne są wszelkie czynniki w tym eksploracja aspektów kulturowych przez farmaceutów, uwzględnianie przekonań pacjenta na temat zdrowia i choroby wraz z postawami i praktykami pacjenta, poznanie i zrozumienie tych aspektów, to punk wyjścia do opracowania procedur poradnictwa, szczególnie w przypadku chorób przewlekłych. Skoordynowana i optymalnie opracowana współpraca pomiędzy producentem, lekarzem i farmaceutą daje realną szansę na dostosowanie komunikacji do potrzeb pacjenta, a co za tym idzie do skuteczności terapii.

W ramach tego podejścia skoncentrowanego na pacjencie, przygotowana komunikacja wykorzystując wszelkie możliwości kanałów dotarcia uwzględnia również możliwości pacjenta oraz jego ograniczenia.

Dystrybucja treści na różne media umożliwia osobie bezpośrednio kontaktującej się z pacjentem dopasowanie medium do jego potrzeb. Projektując komunikację z pacjentem należy pamiętać o przeniesieniu treści do kilku kanałów komunikacji. Przykładowo materiał video możemy przygotować również w wersji audio, w formie instrukcji, czy poradnika drukowanego, w wersji elektronicznej, jak również w wersji skróconej jako przypomnienie głównych elementów, czy SMS-ów.

Ważne, aby osoba omawiająca z pacjentem leczenie miała możliwość dopasowania komunikacji do potrzeb i możliwości pacjenta. Należy również pamiętać o narzędziach, które umożliwiają komunikację pacjenta z producentem, gdzie pacjent ma szansę wypowiedzieć swoje zdanie w temacie terapii w sposób naturalny i spontaniczny, a nie projektowy.

Kontrolę wielu chorób przewlekłych można osiągnąć dzięki skutecznemu i bezpiecznemu stosowaniu leków; Jednakże wiele pacjentów nie jest kontrolowanych. Postrzeganie samych chorób i zrozumienie potrzeb przez farmaceutę i pacjentów mogą wpływać na wyniki pacjentów. Pacjent postrzega rolę farmaceutów jako dostarczyciela informacji, doradcy lub świadczeniodawcy opieki.

Często to z farmaceutą, a nie z lekarzem omawia swoje wątpliwości i do niego kieruje pytania. Zapraszanie pacjentów do podzielenia się swoją perspektywą może zwiększyć zaangażowanie pacjentów i wykorzystanie spersonalizowanych planów działania. Jednym ze źródeł złych wyników leczenia jest nieprzestrzeganie zaleceń, konstrukcja planów leczenia, często wynika z powodu barier komunikacyjnych z pacjentami.

Umiejętne zrozumienie tych mechanizmów, a następnie opracowanie skutecznych procesów i narzędzi to dzisiejsza przewaga konkurencyjna na rynku produktów „skutecznych i bezpiecznych” Edukacja zarówno w stronę farmaceutów, jak i skierowana do pacjenta jest drogą do zadowolenia z terapii, zrozumienia jej i poczucia bezpieczeństwa w chorobie. To również realne wsparcie lekarza i jego pracy z pacjentem, które jest doceniane i oczekiwane.

Nasze narzędzia skierowane do wsparcia komunikacji z pacjentem każdorazowo opracowujemy indywidualnie do konkretnego przypadku. Dlatego myślenie o całym procesie i dopasowywanie do niego narzędzi daje ponadprzeciętne wyniki, jest gwarancją skuteczności i buduje realne wsparcie.